Termeni si Conditii


header.gif

Folosind AvonCosmetics.wordpress.com, vă angajati să respectati Termenii si Conditiile de folosire prezente. Dacă nu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile prezentate, vă rugam sa nu folositi acest website.

Ne rezervam dreptul de a modifica Termenii si Conditiile prezente, in intregime sau partial, in orice moment, cu sau fara notificare. Trebuie să verificati intotdeauna acesti Termeni si Conditii inainte de a folosi website-ul AvonCosmetics.wordpress.com.

Faptul că dumneavoastra continuati să folositi website-ul AvonCosmetics.wordpress.com după afisarea modificarii acestor Termeni si Conditii reprezintă acceptarea de către dumneavoastra a acestor modificări.

În plus, prin utilizarea website-ului AvonCosmetics.wordpress.com afirmaţi că aveţi vârsta legală pentru a respecta aceste Termene si Conditii, de a semna fisa de inscriere ca reprezentant Avon, sau dacă nu o aveţi, că aţi obţinut consimţământul părinţilor sau tutorelui pentru a va inscrie ca reprezentat Avon. Dacă nu aveţi vârsta legală pentru a încheia aceste termene si Conditii şi nu aţi obţinut consimţământul părinţilor sau tutorelui pentru a va inscrie ca reprezentat Avon, atunci nu puteţi utiliza website-ul AvonCosmetics.wordpress.com

Dacă sunteţi un Reprezentant de Vânzări AVON confirmaţi şi conveniţi că utilizarea de către Dvs. a website-ului AvonCosmetics.wordpress.com este supusă nu doar acestor Termene si Conditii, ci şi termenilor şi condiţiilor cuprinse în Contractul Dvs. de Reprezentant de Vânzări AVON şi orice politici, coduri de conduită sau alte îndrumări aferente aplicabile ale Avon (inclusiv, dacă aveţi propriul magazin pe website-ul Avon, termenii de utilizare pentru Reprezentanţi).

Când utilizaţi website-ul AvonCosmetics.wordpress.com conveniţi să vă conformaţi tuturor legilor, regulilor şi regulamentelor aplicabile şi să respectaţi drepturile şi demnitatea altora. În plus, utilizarea de către Dvs. a website-ului AvonCosmetics.wordpress.com este condiţionată de conformarea Dvs. cu regulile de conduită prezentate în aceaste randuri, iar neconformarea cu aceste Termene si Conditii si/sau aceste reguli de conduită poate avea ca urmare rezilierea accesului Dvs. la website-ul AvonCosmetics.wordpress.com conform Secţiunii de mai jos.

Conveniţi să NU:

 • Postaţi, transmiteţi, sau puneţi la dispoziţie în alt mod prin sau în legătură cu website-ul AvonCosmetics.wordpress.com: Orice informaţii sau materiale care sunt sau ar putea fi, sau a caror postare, transmitere, transmitere sau utilizare este sau ar putea fi:
  • ameninţătoare, hărţuitoare, degradantă, încărcată de ură sau intimidantă;
  • defăimătoare sau calomnioasă;
  • frauduloasă ori delictuală;
  • obscenă, indecentă, pornografică sau altfel inacceptabilă;
 • Postaţi, transmiteţi, sau puneţi la dispoziţie în alt mod prin sau în legătură cu website-ul AvonCosmetics.wordpress.com: Orice informaţii identificabile personal ale unei alte persoane, fără consimţământul legal prealabil al acelei persoane.
 • Utilizaţi website-ul AvonCosmetics.wordpress.com în orice scop fraudulos ori ilegal;
 • Utilizaţi website-ul AvonCosmetics.wordpress.com pentru a defăima, abuza, hărţui, urmări, ameninţa, intimida sau în alt fel încălca drepturile legale ale altora, incluzând fără limitare drepturile altora la intimitate sau drepturile de publicitate;
 • Asuma identitatea vreunei persoane sau entităţi, incluzând fără limitare orice angajat, agent sau alt reprezentant al AVON; inclusiv prin indicarea în mod fals, sau declararea falsă în alt fel a afilierii Dvs. cu vreo persoană sau entitate în legătură cu website-ul AvonCosmetics.wordpress.com; sau exprimarea sau sugerarea că noi aprobăm vreo declaraţie pe care o faceţi.

Sigla „Avon” si celelalte marci comerciale Avon (denumiri comerciale, servicii si embleme) care apar in website-ul AvonCosmetics.wordpress.com sunt marci comerciale, proprietatea lui Avon Products Inc. si ale oricareia dintre sucursalele sale.

Asupra articolelor publicate in website-ul AvonCosmetics.wordpress.com exista un drept de autor in conformitate cu legislatia aplicabila din Romania si din alte tari. Ele sunt in proprietatea lui Avon Products Inc.

header.gifroses

Reclame

Inscriere Reprezentanti

%d blogeri au apreciat asta: